Reklamcılık

Reklamcılık başlı başına zaman ve sermaye ayrılması lazım gelen aynı zamanda kendi reklamları vasıtasıyla piyasa edinilmesi gereken bir iştir.Bir çok meziyetin bir arada olması gerekir iyi bir işveren, piyasaya yakın bir firma idaresi, kurumsal kimlik, bu kimliği dolduracak personele verilecek işlerin zamanlaması, müşteri ilişkileri bunların ajansları ayakta durması gerekli fonksiyonlardır.Batıda reklam ajansları Puplicite denilen bir kelime ile ve bu kelimenin mantığına uygun olarak örgütlenirler ve çalışırlar onlara göre reklamcılık basit duyurma be bilgi iletme çabalarıdır.alımı şu fiyata satıyorum, mağazama şu çeşit mallar geldi, şu malları ithal ettim, benim dershanem gelirseniz şu kadar zamanda şu lisanı öğretirim tarzındaki duyurulardır.Puplicite nin tam anlamıyla Türkçe karşılığı yoktur. Puplicite, alıcı olan halkla, satıcının kaynaşmasını, birbirilerini tanımasını, birinin öbürünü ezmesine göz yummadan karşılıklı çıkarların korunmasını sağlayan bir bilim dalıdır. Halkın ruhsal yapısını bilmekten, pazarlamaya, üretim öncesi araştırmalardan, satış arttırma çözümlemelerine kadarher türlü çabayı kapsar. Batı ülkelerdeki reklam ajanları bu mantık altında çalışırlar ki bu durum uluslarası reklam sermayesinin ülkemize akması sonucu bizde de oldukça kullanılmaya başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir